Kontakt Koszyk

Polityka prywatności

Polityka bezpieczeństwa

Zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane tylko i wyłącznie dla potrzeb firmy Knor Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Murarskiej 44, z kapitałem zakładowym zgromadzonym i wpłaconym w wysokości 80.000,00 zł, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy, pod numerem KRS 0000064028, NIP: 6312333424, REGON 277678730 w zakresie realizacji zamówień, komunikacji reklamowo – marketingowej oraz działań informacyjnych realizowanych wśród użytkowników i klientów.

Zabezpieczenie danych osobowych ma dla nas wysoki priorytet. Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem. Angażujemy się, aby stworzyć odpowiednie procedury kontroli zabezpieczeń, dla ochrony posiadanych przez nas danych osobowych przed wszelkim możliwym do przewidzenia ryzykiem.

Dane osobowe zawarte w formularzach są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, która przechowywana jest na serwerze w specjalnie wydzielonej strefie bezpieczeństwa. Administratorem danych gromadzonych jest Knor Sp. z o.o.. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dania 29.08.1997 r.) zapewniamy wszystkim Użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane te mogą zostać w każdej chwili, na prośbę Użytkownika, usunięte.

Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy gromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu.

Używamy plików cookies do analizowania statystyki ruchu użytkowników. Możemy też je umieścić w celu monitorowania przepływu internautów między serwisami internetowymi firmy. Wyłączenie przez użytkownika w przeglądarce obsługi cookies nie spowoduje utrudnień w korzystaniu z naszych serwisów.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce. Nie mają one jednak wpływu na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom postronnym danych personalnych czy adresowych użytkowników.

 

| KNOR Sp. z o.o.
44-109 Gliwice, ul. Murarska 44
tel: +48 (32) 300 40 79/80/81
fax: +48 (32) 300 40 78

Sklep KNOR.pl

O firmie Oferta Dlaczego KNOR? Kontakt

Pomoc w zakupach

Akceptowane metody płatności Sposoby dostawy Polityka prywatności Regulamin